مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری افتخارسهام برگزار شد

رشد سرمایه گذاری دریایی در شرایط تحریمی4

مجموعه مرکز لجستیک و پایانه کانتینری بندرعباس آریا در مساحتی معادل 25 هکتار در مجتمع بندری شهید رجائی (بندرعباس) قرار گرفته است. موقعیت قرار گیری این مجموعه چند منظوره لجستیکی به دلیل نزدیک بودن به اسکله های پهلوگیری کشتی ها، خصوصا محوطه موسوم به ترمینال شماره 2 بندر شهید رجایی از یک طرف و بزرگی و وسعت آن از سوی دیگر، این مجموعه را به یکی از بزرگترین مجموعه های لجستیکی چند منظوره که با سرمایه گذاری بخش خصوصی راه‌اندازی گردیده، تبدیل نموده است.