media message image
چند رسانه بکت
از این بخش جدیدترین و مهمترین عکس ها، فیلم ها و نشریات و کاتولوگ و... که به دست تیم تولید محتوای بکن تهیه شده است را میتوانید مشاهده کنید
pictures symbol one
عکس ها
عکس های گرفته شده از جلسات و کنفرانس ها و محیط شرکت
films symbol one
فیلم ها
فیلم های تهیه شده برای معرفی شرکت
catalogs symbol one
کاتالوگ ها
فیلم های تهیه شده برای معرفی شرکت