texture
computing Image
محاسبه انبار داری
کلیه مراحل برنامه ریزی، طراحی، ساخت و بهره برداری از این مجموعه مطابق با استانداردهای فنی و بین المللی حاکم بر طرح این قبیل مجموعه های بندری بوده و برای نخستین بار در ایران با ورود تکنولوژی انجام عملیات بتنی "رباتیک"، عرصه این مجموعه در وسعتی معادل 20 هکتار با این روش آماده سازی گردیده است. این پایانه به عنوان اولین ترمینال اجرای برنامه ریزی یارد و تجهیزات را با استفاده از نرم افزار تخصصی نیمه هوشمند به جهت بالابردن کارایی و تخصیص بهینه یارد و تجهیزات در بندرشهید رجایی پیاده سازی و اجرا نمود .
Responsive Image
computing symbol three
Responsive Image
service symbol two
خدمات آنلاین بکت
سایر خدمات بکت
wave