برگزاری دوره تخصصی هیدرولیک

برگزاری دوره تخصصی هیدرولیک

گزارش تصویری از برگزاری دوره تخصصی هیدرولیک با رویکرد کسب مهارت‌های تخصصی مورد نیاز برای کارکنان بخش فنی به صورت تئوری و عملی در پایانه کانتینری بندرعباس اریا .

مدرس: مهندس مهدی شهسواری