بندرعباس، مجتمع بندری شهید رجایی، شرکت پایانه کانتینری بندر عباس آریا - 076-33514087 - info@bact.ir

Select your language

 

به گزارش روابط عمومی پایانه کانتینری بندرعباس آریا، تیم 5 نفره BACT به سرپرستی اسماعیل حیدری پور و مربی راهنما استاد حمید سمالی( از پیشکسوتان کوهنوردی استان هرمزگان) موفق به صعود قله نصیری کوهستان گنو شدند.

این گروه 5 نفره با حمایت پایانه کانتینری بندرعباس آریا(BACT) تصمیم گرفتند به قله نصیری صعود نمایند بر اساس این گزارش، اسماعیل حیدری پور،ایرج آستارا، محمد مهدی فرخی، مصطفی شاهسونی و امید یوسف زاده از اعضاء این گروه 5 نفره بودند که با راهنمایی استاد سمالی، پس از پیمایش کیلومترها مسیر پر پیچ و خم و ناهموار با وجود صخره های بلند و سخت موفق شدند طی زمان 7 ساعت این قله با ارتفاع را فتح نمایند.

لازم به ذکر است در این پیمایش گروه 20 نفره کوهنوردی مسیر سبز بندرعباس نیز گروه کوهنوردی  BACT   راهمراهی نمودند.

Template Design:Dima Group