بندرعباس، مجتمع بندری شهید رجایی، شرکت پایانه کانتینری بندر عباس آریا - 076-33514087 - info@bact.ir

Select your language

به گزارش روابط عمومی پایانه کانتینری بندرعباس آریا ، باحضور مهندس تاجور کلاس کار درارتفاع به میزبانی پایانه کانتینری بندرعبای آریا برگزار گردید

مهندس تاجور گفت:در  هر زمینه شغلی آیین نامه هایی برای حفاظت و ایمنی توسط وزارت کار تدوین شده است که با رعایت آنها میتوان از بروز حوادث اجتناب نمود.برای کار در ارتفاع یک آیین نامه مستقل تحت عنوان آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع” تدوین شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش اشاره کرد،استفاده از تخصص افسر ایمنی میتواند کمک بسیاری به کاهش مخاطرات و ریسکهای موجود در کارگاه ها نماید.
بسیاری نمیدانند که طبق مبحث دوازدهم مقررات ملی ،استفاده از افسر ایمنی تنها یک توصیه نیست و در کارگاه هایی که مبحث دوازدهم ذکر کرده است این یک الزام قانونی و یک باید است .

و در پایان استاد تاجور در رابطه با مفاهیم کار درارتفاع، سطح مبنا، عامل کار درارتفاع، حفاظت از سقوط، فاصله ایمن، حمایل بند(هارنس)، کمربند ایمنی،کارابین، لینارد، و شوک گیر مطالب مفید و موثری را بیان نمود.

 

 

Template Design:Dima Group