بندرعباس، مجتمع بندری شهید رجایی، شرکت پایانه کانتینری بندر عباس آریا - 076-33514087 - info@bact.ir

زبان خود را انتخاب کنید

به گزارش روابط عمومی پایانه کانتینری بندرعباس آریا،با آغاز طرح ممیزی شاخص های عملکرد HSE پیمانکاران بندر شهید رجایی، از پایانه کانتینری بندرعباس آریا بازرسی به عمل آمد.

مسئول ایمنی و کنترل کیفیت شرکت بکت گفت: این طرح در پیشگیری از بروز حوادث و ارتقاء ضریب ایمنی الزامی است.

در این برنامه از شاخص های:

1- کنترل ریسک های HSE

2- دوره های آموزشی STCP

3- تعریف طرح طبقه بندی مشاغل، بر اساس شناسنامه شغلی

4- معاینات ادواری و سنجش عوامل زیان آور

5- سامانه فنی و تجهیزات بازرسی به عمل آمد.

در پایان در برنامه جمعبندی، اعم مصوبات مکتوب و اهم توافقات مطرح و بررسی گردید.

 

 

 

 

 

 

درباره بکت

 پایانه کانتینری بندرعباس آریا شرکت منتخب و برتر با کسب بالاترین امتیاز در شاخص های عملیاتی و ایمنی در سال 1402 از طرف سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان مفتخر است که با زیر ساختی مناسب کاملترین و با کیفیت ترین خدمات بندری را به مشتریان خود در مجتمع بندری شهید رجایی ارائه نماید.

نقشه دسترسی

اطلاعات تماس با شرکت

 دفتر مرکزی: بندرعباس

مجتمع بندری شهید رجایی

شرکت پایانه کانتینری

بندرعباس آریا

شماره تماس

076-33514087

کد پستی

849449494 

 

 

Template Design:Dima Group